Velkommen til Forlaget Crex hjemmeside - Willkommen an die Startseite vom Verlag Crex - Welcome to Homepage of the Publishing Firm Crex

Hjemmesiden er sidst blevet opdateret – Die Website wurde zuletzt aktualisiert – The Website was last updated:    2020-12-10

Alle Fotos , vist på denne hjemmeside, må under ingen omstændigheder kopieres eller gengives analogt eller digitalt , fordi der er Copyright på ALLE viste fotos – Alle auf dieser Website angezeigten Fotos dürfen unter keinen Umständen analog oder digital kopiert oder reproduziert werden, da für ALLE angezeigten Fotos das Urheberrecht besteht – All Photos, displayed on this website, may under no circumstances be copied or reproduced analogously or digitally, as there is Copyright on ALL photos displayed. 

Hvis eventuelle besøgende eller kunder på denne hjemmeside ønsker at bruge nogle af de viste fotos analogt eller digitalt , så kontakt venligst Bo Lassen Christiansen på efterfølgende mailadresse: 

forlagetcrex@gmail.com 

Fortæl i mailen , hvordan de eventuelle foto(s) skal anvendes , hvorpå en eventuel tilladelse kan gives , eller om der skal betales et honorar for anvendelse af foto(s).

Wenn Besucher oder Kunden dieser Website einige der analog oder digital angezeigten Fotos verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an Bo Lassen Christiansen unter der folgenden E-Mail-Adresse:

forlagetcrex@gmail.com 

Beschreiben Sie in der E-Mail, wie die möglichen Foto(s) verwendet werden sollen, dann könnte eine  eventueller Genehmigung genehmigt werden oder ob für die Verwendung von Fotos eine Gebühr zu  bezahlen ist.

If any visitors or customers on this website wish to use some of the photos displayed either analogously or digitally , please contact Bo Lassen Christiansen at the following email address:

 forlagetcrex@gmail.com

Explain in the email how the possible photo(s) are to be used, on which a permission can be given, or whether a fee must be paid for the use of the photo(s).

 

 

Ovenstående billeder var til overvejelse til brug, som fotos i Crex Naturkalender 2021. De nedenstående billeder bliver så anvendt i Crex Naturkalender 2021. Kalenderen kan bestilles ved at aktivere det grønne “Klik her / Hier wählen / Click here” til højre for denne tekst

Velkommen til Forlaget Crex - Willkommen ans Verlag Crex - Welcome to the Publishing Company Crex

Nedenfor denne tekst kan besøgende på denne hjemmeside se forskellige fuglefotos , hvoraf der er fremstillet 36 forskellige Naturpostkort

Unter diesem Text können Besucher dieser Startseite verschiedene Vogelfotos sehen, von denen 36 verschiedene Naturpostkarten produziert wurden

Below this text, visitors to this website can see various bird photos, of which 36 different Nature Postcards have been produced.

Hjemmesiden er sidst blevet opdateret – Die Website wurde zuletzt aktualisiert – The Website was last updated : 2020-12-10 

Denne hjemmeside er pt. under opbygning , men der vil snart blive muligheder for køb af forskellige produkter. Såsom Naturbøger , – postkort , – plakater og – kalendere.

Dieser Startseite ist zur Zeit im Umbau, aber es wird bald möglich sein, verschiedene Produkte zu kaufen. Wie Naturbücher, Naturpostkarten, Naturplakate und Naturkalender.

This homepage is presently under construction,but there will soon be possibilities for purchase of different products. Such as Nature books , Nature postcards , Nature posters and Natur calenders.