Spring til indhold

COPYRIGHT / URHEBERRECHT / COPYRIGHT

Alle Fotos , vist på denne hjemmeside, må under ingen omstændigheder kopieres eller gengives analogt eller digitalt , fordi der er Copyright på ALLE viste fotos – Alle auf dieser Website angezeigten Fotos dürfen unter keinen Umständen analog oder digital kopiert oder reproduziert werden, da für ALLE angezeigten Fotos das Urheberrecht besteht – All Photos, displayed on this website, may under no circumstances be copied or reproduced analogously or digitally, as there is Copyright on ALL photos displayed. 

Hvis eventuelle besøgende eller kunder på denne hjemmeside ønsker at bruge nogle af de viste fotos analogt eller digitalt , så kontakt venligst Bo Lassen Christiansen på efterfølgende mailadresse: 

forlagetcrex@gmail.com 

Fortæl i mailen , hvordan de eventuelle foto(s) skal anvendes , hvorpå en eventuel tilladelse kan gives , eller om der skal betales et honorar for anvendelse af foto(s).

Wenn Besucher oder Kunden dieser Website einige der analog oder digital angezeigten Fotos verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an Bo Lassen Christiansen unter der folgenden E-Mail-Adresse:

forlagetcrex@gmail.com 

Beschreiben Sie in der E-Mail, wie die möglichen Foto(s) verwendet werden sollen, dann könnte eine  eventueller Genehmigung genehmigt werden oder ob für die Verwendung von Fotos eine Gebühr zu  bezahlen ist.

If any visitors or customers on this website wish to use some of the photos displayed either analogously or digitally , please contact Bo Lassen Christiansen at the following email address:

 forlagetcrex@gmail.com

Explain in the email how the possible photo(s) are to be used, on which a permission can be given, or whether a fee must be paid for the use of the photo(s).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.